AB SAGAX

  • en
  • fi
  • sv

Kiinteistöt

30.6.2018 AB Sagaxin omistuksessa  oli 498 kiinteistöä ja vuokrattava pinta-ala oli 2 670 000
neliömetriä. Vuokrasopimusten keskimääräinen pituus oli 6,5 vuotta ja taloudellinen vuokrausaste oli 94 %.  

Alla olevassa taulukossa on esitetty kiinteistöomaisuuden jakautuminen 30.6.2018.

 

Alue            
Kiinteistöjen lkmVuokrattava pinta-ala, m²Osuus vuokratuotto-arvostaOsuus vuokratuotoista
Tukholma 81 646 000
29 % 28 %
Helsinki
69 507 000 24 %  23 %
Yliopistokaupungit, Suomi 56 255 000 10 % 10 %
Pariisi 44 202 000 8 % 8 %
Alankomaat 25 172 000 6 % 6 %
Muu Ruotsi
47
407 000
9 %  9 %
Muu Suomi 157 343 000
10 %  10 %
Muu Eurooppa
19
137 000
5 %  6 %
Yhteensä 498 2 670 000
 100 %
 100 %
AB Sagax, Keskuskatu 5B, PL 800,  00101 Helsinki, Puhelin 010 320 0320, LEI 549300LJX28T6OM8DT95