AB SAGAX

  • en
  • fi
  • sv

Kiinteistöt

30.6.2017 AB Sagaxin omistuksessa  oli 479 kiinteistöä ja vuokrattava pinta-ala oli 2 399 000
neliömetriä. Vuokrasopimusten keskimääräinen pituus oli 6,8 vuotta ja taloudellinen vuokrausaste oli 94 %.  

Alla olevassa taulukossa on esitetty kiinteistöomaisuuden jakautuminen 30.6.17.

 

Alue            
Kiinteistöjen lkmVuokrattava pinta-ala, m²Osuus vuokra-arvostaOsuus markkinarvosta
Tukholma 75
626 000
31 % 30 %
Helsinki
70
492 000 26 %  25 %
Pariisi 33 127 000 5 % 5 %
Alankomaat 11
75 000 3 % 3 %
Muu Ruotsi
49
436 000
11 %  11 %
Muu Suomi 223
523 000
18 %  19 %
Muu Eurooppa
18
120 000
6 %  7 %
Yhteensä 479
2 399 000
 100 %
 100 %
AB Sagax, Keskuskatu 5B, PL 800,  00101 Helsinki, Puhelin 010 320 0320, LEI 549300LJX28T6OM8DT95