AB SAGAX

  • en
  • fi
  • sv

Kiinteistöt

31.12.2017 AB Sagaxin omistuksessa  oli 495 kiinteistöä ja vuokrattava pinta-ala oli 2 489 000
neliömetriä. Vuokrasopimusten keskimääräinen pituus oli 6,6 vuotta ja taloudellinen vuokrausaste oli 94 %.  

Alla olevassa taulukossa on esitetty kiinteistöomaisuuden jakautuminen 31.12.17.

 

Alue            
Kiinteistöjen lkmVuokrattava pinta-ala, m²Osuus vuokra-arvostaOsuus markkina-arvosta
Tukholma 76
623 000
30 % 30 %
Helsinki
69 489 000 25 %  24 %
Pariisi 39 152 000 7 % 7 %
Alankomaat 16
105 000 4 % 4 %
Muu Ruotsi
48
431 000
10 %  11 %
Muu Suomi 229
569 000
19 %  20 %
Muu Eurooppa
18
120 000
5 %  6 %
Yhteensä 495
2 489 000
 100 %
 100 %
AB Sagax, Keskuskatu 5B, PL 800,  00101 Helsinki, Puhelin 010 320 0320, LEI 549300LJX28T6OM8DT95