AB SAGAX

  • en
  • sv

Aktieägare

20 största aktieägare | Aktieägarstruktur | Aktieägarkategori

Nedanstående aktieägarstruktur per 30 september 2017 är baserad på uppgifter från Euroclear Sweden.

Antal aktierAndel av
20 största aktieägareA-aktierB-aktierD-aktierPreferensAktiekapitalRöster *
David Mindus med bolag5 137 40037 693 0251 886 74577518,70 %25,30 %
Rutger Arnhult med bolag2 834 65917 272 0791 689 6583 0179,10 %13,20 %
Familjen Salén med bolag 1 998 73317 485 330421 742-8,30 %10,50 %
Tredje AP-fonden-12 113 829--5,10 %3,40 %
Länsförsäkringar Fonder-10 965 983--4,60 %3,10 %
Fjärde AP-fonden2 8583 103 3213 541 136-2,80 %1,90 %
Avanza Pension27 838532 0054 215 6191 370 5352,60 %1,80 %
Stiftelsen för strategisk forskning--5 069 433-2,10 %1,40 %
Swedbank Robur Fonder383 7313 412 178173 942-1,70 %2,10 %
Handelsbanken Fonder-3 952 2600-1,60 %1,10 %
Patrik Brummer med bolag--166 6663 500 0001,50 %1,02 %
Erik Selin med bolag499 0202 160 000900 797-1,50 %2,20 %
ICA-Handlarnas Förbund --3 282 011-1,40 %0,90 %
Volvo Pensionsstiftelse--3 136 000-1,30 %0,90 %
SEB Fonder-2 296 631--1,00 %0,60 %
Lars Ingvarsson med bolag130 0001 973 205131 264-0,80 %0,90 %
Skandia Liv143 8761 564 13056 02271 1220,80 %0,90 %
Stiftelsen Stockholms sjukhem--1 800 000-0,80 %0,50 %
Nordnet Pensionsförsäkring36 943438 7631 080 944241 8350,80 %0,60 %
Andra AP-fonden-1 476 025--0,60 %0,40 %
Summa 20 största ägare11 195 058116 138 76427 551 9795 187 28466,80 %72,60 %
Övriga aktieägare2 221 76428 719 36636 011 19011 596 74432,80 %27,40 %
Delsumma13 416 822144 858 13063 563 16916 784 02899,60 %100,00 %
Aktier som åkerköpts av AB Sagax-1 000 000--0,40 %0,00 %
Totalt13 416 822145 858 13063 563 16916 784 028100,00 %100,00 %
-varav styrelse och medarbetare7 466 27459 115 8403 574 6533 26729,30 %38,20 %
* Rösträtt för aktier som innehas av AB Sagax harexkluderats.
Aktieägarstruktur
Antal aktierAntal aktieägareAktier per landAntalRöstandel
1-5004 905Sverige8 81191,00 %
501-1 000931Finland203,00 %
1 001-2 000887Luxemburg482,00 %
2 001-5 0001 141Storbritannien331,00 %
5 001-10 000559Norge371,00 %
10 001-50 000718Övriga länder 4592,00 %
50 001-267
Totalt9 408Totalt9 408100,00 %
AktieägarkategoriAntalRöstandel
Privatpersoner bosatta i Sverige8 12810,00 %
Privatpersoner bosatta utomlands691,00 %
Företag/institutioner i Sverige68381,00 %
Företag/institutioner utomlands5288,00 %
Totalt9 408100,00 %
AB Sagax (publ), Engelbrektsplan 1, 114 34 Stockholm, tel. 08-545 83 540, org.nr. 556520-0028, LEI-nr 549300LJX28T6OM8DT95