AB SAGAX

  • en
  • sv

Aktieägare

20 största aktieägare | Aktieägarstruktur | Aktieägarkategori

Nedanstående aktieägarstruktur per 31 december 2017 är baserad på uppgifter från Euroclear Sweden.

  Antal aktier   Andel av
20 största aktieägare A-aktier B-aktier D-aktier Preferens Aktiekapital Röster *
David Mindus med bolag 5 137 400 37 693 025 1 886 745 775 18,70 % 25,30 %
Rutger Arnhult med bolag 2 834 659 17 272 079 1 689 658 3 017 9,10 % 13,20 %
Familjen Salén med bolag 1 998 733 17 485 330 467 742 - 8,30 % 10,60 %
Tredje AP-fonden - 12 113 829 - - 5,10 % 3,40 %
Länsförsäkringar Fonder - 10 170 192 - - 4,20 % 2,80 %
Fjärde AP-fonden 2 858 3 147 710 3 554 699 - 2,80 % 1,90 %
Avanza Pension 27 368 409 950 4 561 590 1 400 119 2,70 % 1,80 %
Stiftelsen för strategisk forskning - - 5 069 433 - 2,10 % 1,40 %
Handelsbanken Fonder -
4 190 000 - - 1,70 % 1,20 %
Swedbank Robur Fonder 383 731 3 442 778 173 942 - 1,70 % 2,10 %
Erik Selin med bolag 536 618 2 160 000 1 039 881 - 1,60 % 2,40 %
Patrik Brummer med bolag - - 166 666 3 500 000 1,50 % 1,00 %
ICA-Handlarnas Förbund - - 3 312 011 - 1,40 % 0,90 %
SEB Fonder - 3 277 915 - - 1,40 % 0,90 %
Volvo Pensionsstiftelse
- - 3 136 000 - 1,30 % 0,90 %
Lars Ingvarsson med bolag 130 000 1 673 205 131 264 - 0,80 % 0,90 %
Nordnet Pensionsförsäkring 33 383 418 316 1 093 676 279 173 0,80 % 0,60 %
Stiftelsen Stockholms sjukhem - - 1 800 000 - 0,80 % 0,50 %
Skandia Liv
128 686 1 467 437 48 377 52 215 0,70 % 0,80 %
Odin fonder - 1 497 156 - - 0,60 % 0,40 %
Summa 20 största ägare 11 213 436 116 418 931 28 131 684 5 235 299 67,20 % 72,90 %
Övriga aktieägare 2 203 386 28 439 199 35 431 199 35 431 485 32,40 % 27,10 %
Delsumma 13 416 822 144 858 130 63 563 169 16 784 028 99,60 % 100,00 %
Aktier som åkerköpts av AB Sagax - 1 000 000 - - 0,40 % 0,00 %
Totalt 13 416 822 145 858 130 63 563 169 16 784 028 100,00 % 100,00 %
-varav styrelse och medarbetare 7 466 274 59 184 036 3 404 251 3 267 29,20 % 38,20 %
* Rösträtt för aktier som innehas av AB Sagax harexkluderats.            
             
             
Aktieägarstruktur            
Antal aktier Antal aktieägare     Aktier per land Antal Röstandel
1-500 4 926     Sverige 8 774 91,00 %
501-1 000 926     Luxemburg
21 4,00 %
1 001-2 000 865     Storbritannien
49 2,00 %
2 001-5 000 1 113     Norge
30 1,00 %
5 001-10 000 562     Finland 41 1,00 %
10 001-50 000 695     Övriga länder  433 1,00 %
50 001- 261          
Totalt 9 348     Totalt 9 348 100,00 %
             
             
Aktieägarkategori         Antal Röstandel
Privatpersoner bosatta i Sverige         8 123 10,00 %
Privatpersoner bosatta utomlands         62 1,00 %
Företag/institutioner i Sverige         651 81,00 %
Företag/institutioner utomlands         512 8,00 %
Totalt         9 348 100,00 %
AB Sagax (publ), Engelbrektsplan 1, 114 34 Stockholm, tel. 08-545 83 540, org.nr. 556520-0028, LEI-nr 549300LJX28T6OM8DT95