Kalendarium - Sagax

AB SAGAX

  • en
  • sv

Kalendarium

Delårsrapport januari-juni 2018   13 juli 2018
Delårsrapport januari-september 2018   25 oktober 2018
Bokslutskommuniké 2018   7 februari 2018
     

Utbetalningar av utdelning till ägare av D-aktier och preferensaktier

Juni 2018    
Sista dag för handel inklusive rätt till utbetalning av utdelning   27 juni 2018
Första dag för handel exklusive rätt till utbetalning av utdelning   28 juni 2018
Avstämningsdag för utbetalning av utdelning   29 juni 2018
Förväntad dag för utbetalning från Euroclear*   4 juli 2018
     
September 2018    
Sista dag för handel inklusive rätt till utbetalning av utdelning   26 september 2018
Första dag för handel exklusive rätt till utbetalning av utdelning   27 september 2018
Avstämningsdag för utbetalning av utdelning   28 september 2018
Förväntad dag för utbetalning från Euroclear*   3 oktober 2018
     
December 2018    
Sista dag för handel inklusive rätt till utbetalning av utdelning   21 december 2018
Första dag för handel exklusive rätt till utbetalning av utdelning   27 december 2018
Avstämningsdag för utbetalning av utdelning   28 december 2018
Förväntad dag för utbetalning från Euroclear*   4 januari 2019
     
Mars 2019    
Sista dag för handel inklusive rätt till utbetalning av utdelning   27 mars 2019
Första dag för handel exklusive rätt till utbetalning av utdelning   28 mars 2019
Avstämningsdag för utbetalning av utdelning   29 mars 2019
Förväntad dag för utbetalning från Euroclear*   3 april 2019
     

* Sker på tredje bankdagen efter avstämningsdagen för svenska emittenter. 
Sagax styr dock inte över detta datum utan detta följer av Euroclears regelverk.

AB Sagax (publ), Engelbrektsplan 1, 114 34 Stockholm, tel. 08-545 83 540, org.nr. 556520-0028, LEI-nr 549300LJX28T6OM8DT95