AB SAGAX

  • en
  • fi
  • sv

Lediga tjänster

Sagax är ett växande börsnoterat fastighetsbolag. Sedan verksamhetsstarten år 2000 har fastighetsinnehavet vuxit till 495 fastigheter i Sverige, Finland, Tyskland, Danmark, Nederländerna och Frankrike med ett sammanlagt marknadsvärde om 23 771 miljoner kronor den 31 december 2017. Bland Sagax kunder återfinns många välkända privata och börsnoterade företag. Sagax huvudkontor med 27 anställda är placerat i moderna ljusa lokaler centralt i Stockholm. Femton medarbetare är anställda av ett finskt dotterbolag med kontor i Helsingfors. I Frankrike har koncernen fyra anställda i Paris och i Rotterdam, Nederländerna har koncernen tre anställda.

Sagax erbjuder en flexibel och kreativ miljö som kännetecknas av korta beslutsvägar. För att trivas i din roll på Sagax bör du tycka om att arbeta inom ett växande bolag med högt tempo och entreprenörsanda. Det är viktigt att du är drivande och resultatinriktad. Vidare är du utåtriktad och socialt aktiv i yrkesmässiga sammanhang, skapar kontakter och underhåller dem. Det är viktigt att du har en vilja att utvecklas, är arbetsam men också prestigelös.

Du är välkommen att skicka in en spontanansökan till oss.
Ansök här

AB Sagax (publ), Engelbrektsplan 1, 114 34 Stockholm, tel. 08-545 83 540, org.nr. 556520-0028, LEI-nr 549300LJX28T6OM8DT95