AB SAGAX

  • en
  • sv

Ledning

Ledande befattningshavare
Peter Larsen, David Mindus och Björn Garat

Ledande befattningshavare

PETER LARSEN

Ekonomichef för Sagax sedan 2004. Född 1961.
Utbildning: Civilekonom från Stockholms universitet.
Arbetslivserfarenhet: Verkställande direktör för HSB Sverige AB och styrelseordförande i bland annat HSB Bank AB, HSB Produktion AB och HSB Fastighets AB. Tidigare revisor på Ernst & Young.
Innehav i AB Sagax den 30 juni 2017: 9 586 A-aktier, 104 660 B-aktier, 7 617 D-aktier, 44 preferensaktier och 92 391 teckningsoptioner B-aktier.

DAVID MINDUS

Styrelseledamot och verkställande direktör sedan 2004. Född 1972.
Utbildning: Civilekonom från Stockholms universitet.Övriga styrelseuppdrag: Hemsö Fastighets AB.
Arbetslivserfarenhet: Tidigare analytiker och affärsutvecklare på fastighetsbolag och konsultföretag.
Beroende i förhållande till bolaget och huvudägare.
Innehav i AB Sagax den 30 juni 2017: 5 015 000 A-aktier, 37 693 025 B-aktier, 1 886 745 D-aktier, 775 preferensaktier och 93 000 aktieterminer B (sälj).

BJÖRN GARAT

Finanschef och vice VD sedan 2012. Född 1975.
Utbildning: Internationella ekonomprogrammet vid Linköpings Universitet.
Arbetslivserfarenhet: Delägare och ansvarig för Corporate Finance på Remium Nordic AB och finansanalytiker.
Innehav i AB Sagax den 30 juni 2017: 60 765 A-aktier, 798 474 B-aktier, 246 469 D-aktier, 148 preferensaktier och 123 128 teckningsoptioner B-aktier.

Andra befattningshavare

Verkställande direktör för Sagax Frankrike Romain Autreux

ROMAIN AUTREUX

Verkställande direktör för Sagax i Frankrike sedan 2014. Född 1978.
Utbildning: Civilingenjör från Ecole Spéciale des Travaux Public och Masterexamen från ESSEC Business School.
Arbetslivserfarenhet: Direktör på LBO France och Asset Manager vid DTZ Asset Management.
Innehav i AB Sagax den 30 juni 2017: 109 552 teckningsoptioner B-aktier.

Affärsutvecklare Aneli Cilic

ANELI CILIC

Affärsutvecklare på Sagax sedan 2015. Född 1975.
Utbildning: Civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm.
Arbetslivserfarenhet: Portföljförvaltare på SEB Investment Management, Risk Manager för Norden på GE Capital Real Estate, Associate Director på Jones Lang LaSalle.
Innehav i AB Sagax den 30 juni 2017: 2 500 B-aktier, 8 737 D-aktier, 32 292 teckningsoptioner B-aktier och 18 500 stamaktieterminer B (köp).

Verkställande direktör för Sagax Nederland BV Arend den Boef

AREND DEN BOEF

Verkställande direktör för Sagax Nederland BV sedan 2017. Född 1977.
Utbildning: Ingenjör från Delft University of Technology och Masterexamen från Amsterdam School of Real Estate.
Arbetslivserfarenhet: Delägare i Titan Real Estate Investment Management, fastighetschef De Groene Groep och flera positioner hos Jones Lang LaSalle.
Innehav i AB Sagax den 30 juni 2017: 10 500 B-aktier och 18 500 stamaktieterminer B (köp).

Affärsutvecklare Johan Hedander

JOHAN HEDANDER

Affärsutvecklare på Sagax sedan 2007. Född 1980.
Utbildning: Civilingenjör från Kungliga Tekniska Högskolan.
Arbetslivserfarenhet: Investeringsanalys och transaktioner inom fastighetssektorn.
Innehav i AB Sagax den 30 juni 2017: 100 A-aktier, 1 000 B-aktier, 7 620 D-aktier och 71 506 teckningsoptioner B-aktier.

Fastighetschef Urban Sjölund

URBAN SJÖLUND

Fastighetschef sedan 2015. Född 1962.
Utbildning: Civilingenjör från Kungliga Tekniska Högskolan.
Arbetslivserfarenhet: Fastighetschef och uthyrningschef på Fabege AB, ledande befattningar inom Storheden och Wihlborgs.
Innehav i AB Sagax den 30 juni 2017: 20 536 B-aktier, 1 369 D-aktier och 36 948 teckningsoptioner B-aktier.

Verkställande direktör för Sagax Nederland BV Vincent Spruijt

VINCENT SPRUIJT

Verkställande direktör för Sagax Nederland BV sedan 2017. Född 1977.
Utbildning: Masterexamen i Business Economics vid Erasmus University i Rotterdam.
Arbetslivserfarenhet: Asset manager hos The iO Group, Portfolio Director vid TeeslandiOG,AssociateDirector för Pan-European Investment Team hos Valad och delägare i Titan RealEstate Investment Management.
Innehav i AB Sagax den 30 juni 2017: 10 500 B-aktier och 18 500 stamaktieterminer B (köp).

Verkställande direktör för Sagax Finland Jaakko Vehanen

JAAKKO VEHANEN

Verkställande direktör Sagax Finland Oy sedan 2007. Född 1976.
Utbildning: Diplomingenjör från Helsingfors Tekniska Högskola.
Arbetslivserfarenhet: Ansvarig för den finska verksamheten hos Addici Facility Management Oy och fastighetsförvaltare hos Sponda Abp.
Innehav i AB Sagax den 30 juni 2017: 8 400 B-aktier, 74 800 teckningsoptioner B-aktier och 37 500 stamaktieterminer B (köp).

AB Sagax (publ), Engelbrektsplan 1, 114 34 Stockholm, tel. 08-545 83 540, org.nr. 556520-0028, LEI-nr 549300LJX28T6OM8DT95