AB SAGAX

  • en
  • fi
  • sv

Kiinteistöt

30.9.2018 AB Sagaxin omistuksessa  oli 501 kiinteistöä ja vuokrattava pinta-ala oli 2 728 000
neliömetriä. Vuokrasopimusten keskimääräinen pituus oli 6,1 vuotta ja taloudellinen vuokrausaste oli 95 %.  

Alla olevassa taulukossa on esitetty kiinteistöomaisuuden jakautuminen 30.9.2018.

 

Alue            
Kiinteistöjen lkmVuokrattava pinta-ala, m²Osuus vuokratuotto-arvostaOsuus vuokratuotoista
Tukholma 81 644 000
28 % 27 %
Helsinki
70 513 000 23 %  22 %
Yliopistokaupungit, Suomi 58 295 000 11 % 11 %
Pariisi 45 211 000 8 % 8 %
Alankomaat 27 178 000 7 % 7 %
Muu Ruotsi
47
407 000
9 %  9 %
Muu Suomi 153 340 000
9 %  10 %
Muu Eurooppa
20 140 000
5 %  6 %
Yhteensä 501 2 728 000
 100 %
 100 %
AB Sagax, Keskuskatu 5B, PL 800,  00101 Helsinki, Puhelin 010 320 0320, LEI 549300LJX28T6OM8DT95