AB SAGAX

  • en
  • fi
  • sv

Hyresgästservice

Sagax ambition är att vara en bra samarbetspartner till våra hyresgäster och att stödja våra hyresgästers verksamheter på bästa sätt. Att ständigt arbeta med förbättringsåtgärder är viktigt för oss, därför att vi tror att det är viktigt för våra hyresgäster. Som hyresgäst är du alltid välkommen att kontakta oss på förvaltningen med frågor eller synpunkter.

Om du vill komma i kontakt med en fastighetstekniker ber vi dig välja din adress i fältet nedan så visas kontaktuppgifterna. När du valt din adress kan du även göra en serviceanmälan som skickas direkt till ansvarig fastighetstekniker.

Akuta ärenden skall alltid anmälas via telefon.

AB Sagax (publ), Engelbrektsplan 1, 114 34 Stockholm, tel. 08-545 83 540, org.nr. 556520-0028, LEI-nr 549300LJX28T6OM8DT95