AB SAGAX

  • en
  • sv

Aktieägare

Aktieägarstruktur | Aktieägarkategori

Nedanstående aktieägarstruktur per 30 september 2018 är baserad på uppgifter från Euroclear Sweden och Modular Finance.

Antal aktierAndel av
20 största aktieägareA-aktierB-aktierD-aktierPreferensAktiekapitalRöster *
David Mindus med bolag5 172 40037 693 0256 358 53977518,00 %24,40 %
Rutger Arnhult med bolag2 861 58517 381 5974 401 2543 0179,00 %12,80 %
Familjen Salén med bolag 1 998 73317 485 3302 462 922-8,00 %10,20 %
Tredje AP-fonden-12 113 829--4,40 %3,10 %
Avanza Pension26 335551 6068 406 1661 646 2313,90 %2,80 %
Länsförsäkringar Fonder-8 896 840--3,30 %2,30 %
Fjärde AP-fonden2 8585 694 3172 453 916-3,00 %2,10 %
Stiftelsen för strategisk forskning--5 576 376-2,00 %1,40 %
SEB Fonder-4 744 456327 72301,90 %1,30 %
Erik Selin med bolag560 7832 306 8552 135 674-1,80 %2,60 %
Swedbank Robur Fonder383 7313 193 236439 229-1,50 %1,90 %
Handelsbanken Fonder-3 800 000--1,40 %1,00 %
Patrik Brummer med bolag--166 6663 500 0001,30 %0,90 %
ICA-Handlarnas Förbund--3 624 253-1,30 %0,90 %
Volvo Pensionsstiftelse--3 132 243-1,10 %0,80 %
Lars Ingvarsson med bolag100 0001 673 205304 710-0,80 %0,80 %
Norron Fonder--2 047 871-0,70 %0,50 %
Johan Thorell101 627101 627861 332-0,70 %0,70 %
Nordnet Pensionsförsäkring10 981390 0781 146 562270 1810,70 %0,50 %
Stiftelsen Stockholms Sjukhem--1 800 000-0,70 %0,50 %
Summa 20 största ägare11 219 033116 940 64445 645 4365 420 20465,60 %71,30 %
Övriga aktieägare2 197 78928 038 76151 354 56411 363 82434,00 %28,70 %
Delsumma13 416 822144 979 40597 000 00016 784 02899,60 %100,00 %
Aktier som åkerköpts av AB Sagax-1 000 000--0,40 %0,00 %
Totalt13 416 822145 979 40597 000 00016 784 028100,00 %100,00 %
-varav styrelse och medarbetare7 491 68859 212 86810 093 5403 22328,10 %36,70 %
* Rösträtt för aktier som innehas av AB Sagax har exkluderats.
Aktieägarstruktur
Antal aktierAntal aktieägareAktier per landAntalRöstandel
1-5005 710Sverige9 96389,00 %
501-1 0001001Luxemburg234,00 %
1 001-2 000958Storbritannien553,00 %
2 001-5 0001 195USA451,00 %
5 001-10 000626Norge401,00 %
10 001-50 000754Övriga länder 4072,00 %
50 001-289
Totalt10 533Totalt10 533100,00 %
AktieägarkategoriAntalRöstandel
Privatpersoner bosatta i Sverige9 30911,00 %
Privatpersoner bosatta utomlands830,00 %
Företag/institutioner i Sverige65479,00 %
Företag/institutioner utomlands48710,00 %
Totalt10 533100,00 %
AB Sagax (publ), Engelbrektsplan 1, 114 34 Stockholm, tel. 08-545 83 540, org.nr. 556520-0028, LEI-nr 549300LJX28T6OM8DT95