AB SAGAX

  • en
  • sv

Aktiekapitalets utveckling

ÅrMånadHändelseA-aktier,
antal
B-aktier,
antal

D-aktier
antal

Preferensaktier,
antal
Aktiekapital,
kr
2018 November Riktad emission 13 416 822  145 979 405 101 900 000 16 784 028  486 640 446 
2018 Juni Företrädesemission D-aktier 13 416 822 145 979 405 97 000 000 16 784 028 478 065 447
2018 Juni Emission med anledning av incitamentsprogram 13 416 822 145 979 405 63 563 169 16 784 028 419 550 992
2017 Juni Kvittningsemission D-aktier 13 416 822
145 858 130  63 563 169 16 784 028 419 338 761
2017 Juni Indragning preferensaktier 13 416 822
145 858 130  18 250 000  16 784 028 340 040 715
2016 November Nyemission D-aktier
13 416 822 145 858 130 18 250 000 58 250 000 412 666 166
2015 Mars Nyemission preferensaktier 13 416 822 145 858 130 0
58 250 000 380 668 666
2014 December Nyemission preferensaktier 13 416 822 145 858 130  0 55 500 000 375 856 166
2014 April Nyemission preferensaktier 13 416 822 145 858 130  0 53 000 000 371 481 166
2013 Juni Nyemission B-aktier 13 416 822 145 858 130  0 50 000 000 366 231 166
2013 Mars Fondemission B-aktier 13 416 822 134 168 220  0 50 000 000 345 773 824
2012 December Nyemission preferensaktier 13 416 822 0
 0 50 000 000 317 084 110
2011 Mars Nyemission A-aktier 13 416 822 0
 0 37 252 022 253 344 220
2011 Januari Nyemission A-aktier 12 906 164  0  0 37 252 022 250 790 930
2010 December Nyemission A-aktier 12 729 039  0  0 37 252 022 249 905 305
2010 November Nyemission A-aktier 12 367 008  0  0 37 252 022 248 095 150
2010 Juli Nyemission preferensaktier 12 077 322  0  0 37 252 022 246 646 720
2010 April Nyemission preferensaktier 12 077 322  0  0 35 499 475 237 883 985
2009 Juni Nyemission preferensaktier 12 077 322  0  0 20 605 276 163 412 990
2009 April Apportemission preferensaktier 12 077 322  0  0 16 605 276 143 412 990
2009 April Apportemission preferensaktier 12 077 322  0  0 16 465 276 142 712 990
2008 December Nyemission preferensaktier 12 077 322  0  0 15 090 276 135 837 990
2007 December Nyemission preferensaktier 12 077 322  0  0 14 959 841 135 185 815
2007 December Apportemission preferensaktier 12 077 322  0  0 11 959 841 120 185 815
2007 Oktober Nyemission A-aktier 12 077 322  0  0 11 595 841 118 365 815
2007 Juni Nyemission A-aktier 12 027 322  0  0 11 595 841 118 115 815
2006 December Nyemission preferensaktier 11 916 822  0  0 11 595 841 117 563 315
2006 Maj Nyemission preferensaktier 11 916 822  0  0 7 595 841 97 563 315
2006 Februari Fondemission preferensaktier 11 916 822  0  0 6 595 841 92 563 315
2006 Januari Nyemission preferensaktier 11 916 822  0  0 6 000 000 89 584 110
2006 Januari Nyemission A-aktier 11 916 822  0  0 0 59 584 110
2005 Juni Nyemission A-aktier 11 866 822  0  0 0 59 334 110
2004 Juli Sammanslagning 1:10 A-aktier 10 866 822  0  0 0 54 334 110
2004 Juli Apportemission A-aktier 108 668 220  0  0 0 54 334 110
2000 Sept-Dec Nyemission/konv. skuldebrev 54 942 650  0  0 0 27 471 325
2000 Juli Nyemission stamaktier 54 329 525  0  0 0 27 164 762
2000 Maj Split 5:1 A-aktier 52 679 525  0  0 0 26 339 762
2000 Maj Nyemission A-aktier 10 535 905  0  0 0 26 339 762
2000 April Fondemisssion A-aktier 10 410 905  0  0 0 26 027 262
1999 December Nyemission A-aktier 10 410 905  0  0 0 21 602 726
1999 November Split 5:1 A-aktier 9 210 905  0  0 0 2 302 726
1999 April Nyemission A-aktier 1 842 181  0  0 0 2 302 726
AB Sagax (publ), Engelbrektsplan 1, 114 34 Stockholm, tel. 08-545 83 540, org.nr. 556520-0028, LEI-nr 549300LJX28T6OM8DT95