AB SAGAX

  • en
  • sv

Återköp av aktier

Återköp av egna B-aktier

DatumAntal aktierNettoantal utestående B-aktier
Eget innehav
Förändring
2013-12-16 1 000 000
144 858 130
1 000 000
Återköp
AB Sagax (publ), Engelbrektsplan 1, 114 34 Stockholm, tel. 08-545 83 540, org.nr. 556520-0028, LEI-nr 549300LJX28T6OM8DT95