AB SAGAX

  • en
  • sv

Certifikatprogram

Sagax etablerade i oktober 2015 ett program för emission av företagscertifikat. Företagscertifikatprogrammet ger Sagax möjlighet att emittera i SEK och EUR. Rambeloppet uppgår till 1 500 miljoner kronor och löptiden är högst ett år.

Informationsbrochyr företagscertifikat
informationsbrochyr certifikatsprogram 2015

Kontaktpersoner för köp och försäljning av företagscertifikat
Swedbank, Andreas Björkman, andreas.bjorkman@swedbank.se, 08-700 99 73
Danske Bank, Adla Mahic, adla.mahic@danskebank.se, 0721-45 28 08

AB Sagax (publ), Engelbrektsplan 1, 114 34 Stockholm, tel. 08-545 83 540, org.nr. 556520-0028, LEI-nr 549300LJX28T6OM8DT95