AB SAGAX

  • en
  • sv

Prospekt

Vårt EMTN Prospekt finns att läsa på Irish Stock Exchange hemsida, klicka här för att läsa mer.

Prospekt och övrig information avseende obligationslån
Terms and Conditions (EUR) 2016/2021 Terms and Conditions (SEK) 2017/2021 Prospekt Obligationslån SEK 2017 2022 Prospekt obligationslån (SEK) 2017/2021
Terms and Condition SEK 2017 2022
Terms and Conditions (SEK) 2017/2022 Prospekt Obligationslån SEK 2017 2022 Prospekt obligationslån (SEK) 2017/2022
Terms and Conditions (EUR) 2016/2021


Terms and Conditions (EUR) 2016/2021

Prospekt obligationslån (EUR) 2016/2021

Prospekt obligationslån (EUR) 2016/2021


Terms and conditions bonds (SEK) 2016/2021

Prospekt obligationslån (SEK) 2016/2021


Terms and conditions bonds (EUR) 2015/2020


Prospekt obligationslån (EUR) 2015/2020

    Prospekt obligationslån 2015/2020 (EUR) Prospekt Tap Issue (EUR) 2015/2020
terms and conditions bonds 2015 2020 Terms and conditions bonds (SEK) 2015/2020 


Prospekt obligationslån (SEK) 2015/2020

Terms and conditions 2014/2019


Terms and conditions bonds (SEK) 2014/2019Prospekt obligationslån (SEK) 2014/2019

   


Prospekt Tap Issue (SEK) 2014/2019

Terms and conditions 2014/2019

Terms and conditions bonds (EUR) 2014/2019

Prospekt obligationslån 2014/2019

Prospekt obligationslån (EUR) 2014/2019

Terms and conditions bonds 2013/2018

Terms and conditions bonds (SEK) 2013/2018

Prospekt obligationslån 2013/2018

Prospekt obligationslån (SEK) 2013/2018

 

Prospekt avseende aktier

maj 2018
Prospekt företrädesemission D-aktier
Anmälningssedel - Särskild anmälningssedel och fullmakt 
Anmälningssedel - Intresseanmälan och fullmakt för teckning av aktier utan stöd av teckningsrätter

Prospekt maj 2017
Prospekt inlösen av preferensaktier
Anmälningssedel 
oktober 2016
Prospekt nyemission av stamaktier av serie D
Nyemission av stamaktier serie D oktober 2016
Nyemission av stamaktier serie D
 


oktober 2016
Tilläggsprospekt - Nyemission av
stamaktier serie D

Prospekt upptagande till handel

mars 2015
Prospekt upptagande till handel 

mars 2010
Erbjudande om teckning av pref.akt
Prospekt stamaktie B 2013 april 2013
Prospekt upptagande till handel

juni 2009
Sammanfattning
Registreringsdokument
Värdepappersnot

Prospekt riktad nyemission 2012
november 2012
Nyemission av preferensaktier
mars 2008
Sammanfattning
Registreringsdokument
Värdepappersnot

 

Noteringsprospekt
September 2007    

 

Informationsbroschyrer
Informationsbrochyr Fondemission 2013 Informationsbroschyr Fondemission 2013                            
 
Informationsbrochyr för Sagax direktregistrerade aktieägare Informationsbroschyr för Sagax direktregistrerade aktieagare                         
AB Sagax (publ), Engelbrektsplan 1, 114 34 Stockholm, tel. 08-545 83 540, org.nr. 556520-0028, LEI-nr 549300LJX28T6OM8DT95