AB SAGAX

  • en
  • fi
  • sv

Lediga tjänster

Sagax är ett växande börsnoterat fastighetsbolag. Sedan verksamhetsstarten år 2000 har fastighetsinnehavet vuxit till 501 fastigheter i Sverige, Finland, Tyskland, Danmark, Nederländerna och Frankrike med ett sammanlagt marknadsvärde om 27 845 miljoner kronor den 30 september 2018. Bland Sagax kunder återfinns många välkända privata och börsnoterade företag.

Bolagets säte och huvudkontor finns i Stockholm. 31 av 58 medarbetare var vid årsskiftet anställda av moderbolaget och placerade i Stockholm. 18 medarbetare var anställda av ett finskt dotterbolag med kontor i Helsingfors, fem medarbetare var anställda i Frankrike och tjänstgör i Paris och fyra medarbetare var anställda i Nederländerna och tjänstgör i Rotterdam. Bolagets fastighetsförvaltare i Stockholm leds av fastighetschefen. Ekonomiavdelningen i Stockholm leds av ekonomichefen. Affärsutvecklingen leds direkt av verkställande direktören. Sagax har därutöver även en finanschef i Stockholm som leder finansavdelningen. I Finland, Frankrike respektive Nederländerna leds verksamheterna av de verkställande direktörerna för respektive verksamhet. Ekonomi- och finanschefer i Stockholm har ett övergripande ansvar för ekonomi- respektive finansieringsfrågor inom hela koncernen. Även Sagax affärsutvecklingi Stockholm arbetar nära kollegorna i Helsingfors, Paris och Rotterdam.

Sagax erbjuder en flexibel och kreativ miljö som kännetecknas av korta beslutsvägar. För att trivas i din roll på Sagax bör du tycka om att arbeta inom ett växande bolag med högt tempo och entreprenörsanda. Det är viktigt att du är drivande och resultatinriktad. Vidare är du utåtriktad och socialt aktiv i yrkesmässiga sammanhang, skapar kontakter och underhåller dem. Det är viktigt att du har en vilja att utvecklas, är arbetsam men också prestigelös.

Du är välkommen att skicka in en spontanansökan till oss.
Ansök här

AB Sagax (publ), Engelbrektsplan 1, 114 34 Stockholm, tel. 08-545 83 540, org.nr. 556520-0028, LEI-nr 549300LJX28T6OM8DT95