AB SAGAX

  • en
  • sv

Styrelse

Sagax styrelse 2017
Johan Cederlund, Staffan Salén, Johan Thorell, David Mindus, Ulrika Werdelin, Filip Engelbert 

 

Staffan Salén

Styrelseledamot sedan 2004 och styrelseordförande sedan 2016. Ledamot av ersättnings- och revisionsutskotten. Född 1967.
Utbildning: Civilekonom från Stockholms universitet.
Övriga styrelseuppdrag: Ordförande i eWork Scandinavia AB och Amapola AB. Styrelseledamot i bland annat Westindia AB, Strand Kapitalförvaltning AB, Landauer Ltd och SNS (Studieförbundet Näringsliv och Samhälle).
Nuvarande befattning: Verkställande direktör för Salénia AB.
Arbetslivserfarenhet: Tidigare vice verkställande direktör och informationsdirektör för FöreningsSparbanken AB, redaktionschef för Finanstidningen och finansanalytiker på Procter & Gamble.
Oberoende i förhållande till Bolaget men inte till dess huvudägare. Innehav i AB Sagax den 30 juni 2018: 1 998 733 A-aktier, 17 485 330 B-aktier och 2 462 922 D-aktier.

Johan Cederlund

Styrelseledamot sedan 2010. Född 1970.
Utbildning: Civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm och jur. kand. från Stockholms Universitet.
Övriga styrelseuppdrag: Bland annat ordförande i industri- och handelsgruppen Lotorp och ordförande och styrelseledamot i andra bolag i Lotorp-koncernen.
Arbetslivserfarenhet: Tidigare advokat och delägare på Advokatfirman Vinge med inriktning på företagsförvärv, finansiering och aktiemarknad.
Oberoende i förhållande till Bolaget och dess huvudägare. Innehav i AB Sagax den 30 juni 2018: 77 080 B-aktier och 13 359 D-aktier.

Filip Engelbert

Styrelseledamot sedan 2007. Född 1969.
Utbildning: Bachelor of Science från Babson College, USA.
Övriga styrelseuppdrag: Verkställande direktör för Avito AB med styrelseuppdrag i Avitogruppen. Styrelseledamot i Matterhorn Advisors AB och Gornergrat Capital AB.
Arbetslivserfarenhet: Tidigare verkställande direktör för Kontakt East Holding AB och Remium AB.
Oberoende i förhållande till Bolaget och dess huvudägare. Innehav i AB Sagax den 30 juni 2018: 120 500 A-aktier och 1 059 892 B-aktier, 158 484 D-aktier.

David Mindus

Styrelseledamot och verkställande direktör sedan 2004. Född 1972. 
Utbildning: Civilekonom från Stockholms universitet. 
Övriga styrelseuppdrag: Hemsö Fastighets AB.
Arbetslivserfarenhet: Tidigare analytiker och affärsutvecklare på fastighetsbolag och konsultföretag.
Beroende i förhållande till Bolaget och dess huvudägare. Innehav i AB Sagax den 30 juni 2018: 5 172 400 A-aktier, 37 693 025 B-aktier, 6 358 539 D-aktier, 775 preferensaktier och 56 250 aktieterminer B (sälj).

Johan Thorell

Styrelseledamot sedan 2004. Ledamot av revisionsutskottet. Född 1970.
Utbildning: Civilekonom från Handelshögskolan, Stockholm. 
Övriga styrelseuppdrag: Styrelseledamot i bland annat Tagehus Holding AB, Hemsö Fastighets AB, Delarka Holding AB, Oscar Properties Holding AB, Kallebäck Property Invest AB, K2A Knaust & Andersson Fastigheter AB och Nicoccino Holding AB. 
Nuvarande befattning: Verkställande direktör för Gryningskust Holding AB.
Arbetslivserfarenhet: Verksam inom fastighetsförvaltning sedan 1996.
Oberoende i förhållande till Bolaget och dess huvudägare. Innehav i AB Sagax den 30 juni 2018: 101 627 A-aktier, 1 016 270 B-aktier och 861 332 D-aktier.

Ulrika Werdelin

Styrelseledamot sedan 2010. Ledamot av ersättningsutskottet. Född 1969. 
Utbildning: Civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm.
Nuvarande befattning: Rådgivare och projektledare inom den finansiella sektorn genom sitt företag Werdelin Advisory.
Övriga styrelseuppdrag: Styrelseledamot i samtliga Altor Funds GP-styrelser.
Arbetslivserfarenhet: Senast COO för The Lapithus Group som förvaltar låneportföljer för the European Principal Finance Fund (EPF), en av de fonder som administreras av amerikanska Apollo Capital Management, som bland annat investerar i private equity och fastighetslån. Tidigare Managing Director på Goldman Sachs International, COO i Europa för Goldman Sachs Principal Investment Area, den division inom Goldman Sachs som driver Goldman Sachs Capital Partners och Goldman Sachs Mezzanine Partners fonder.
Oberoende i förhållande till Bolaget och dess huvudägare. Innehav i AB Sagax den 30 juni 2018: 24 661 A-aktier, 547 995 B-aktier och 264 513 D-aktier.

 

Aktieinnehav baseras på uppgifter från Finansinspektionens insynsregister och inkluderar närståendes innehav.

Med oberoende i förhållande till bolaget och dess huvudägare avses att omfattande affärsförbindelser med bolaget saknas samt att styrelsemedlemmarna representerar mindre än 10 % av aktierna eller rösterna.

Sagax har inga aktierelaterade incitamentsprogram som omfattar bolagets styrelsemedlemmar eller verkställande direktör.

AB Sagax (publ), Engelbrektsplan 1, 114 34 Stockholm, tel. 08-545 83 540, org.nr. 556520-0028, LEI-nr 549300LJX28T6OM8DT95