AB SAGAX

  • en
  • sv

Insynspersoner

Till följd av ny insiderlagstiftning (MAR) uppdateras ej denna sida sedan början på juli 2016. För aktuell information om insynshandel hänvisas till Finansinspektionens webbplats, www.fi.se.

AB Sagax (publ), Engelbrektsplan 1, 114 34 Stockholm, tel. 08-545 83 540, org.nr. 556520-0028, LEI-nr 549300LJX28T6OM8DT95