AB SAGAX

  • en
  • sv

Ledning

Ledande befattningshavare

David Mindus

DAVID MINDUS

Styrelseledamot och verkställande direktör sedan 2004. Född 1972.
Utbildning: Civilekonom från Stockholms universitet.Övriga styrelseuppdrag: Hemsö Fastighets AB.
Arbetslivserfarenhet: Tidigare analytiker och affärsutvecklare på fastighetsbolag och konsultföretag.
Beroende i förhållande till bolaget och huvudägare.
Innehav i AB Sagax den 30 juni 2018: 5 172 400 A-aktier, 37 693 025 B-aktier, 6 358 539 D-aktier, 775 preferensaktier och 56 250 aktieterminer B (sälj).

Björn Garat

BJÖRN GARAT

Finanschef och vice VD sedan 2012. Född 1975.
Utbildning: Internationella ekonomprogrammet vid Linköpings Universitet.
Arbetslivserfarenhet: Delägare och ansvarig för Corporate Finance på Remium Nordic AB och finansanalytiker.
Innehav i AB Sagax den 30 juni 2018: 60 765 A-aktier, 893 874 B-aktier, 125 319 D-aktier, 148 preferensaktier och 60 709 teckningsoptioner B-aktier.

Agneta Segerhammar

AGNETA SEGERHAMMAR

Ekonomichef för Sagax sedan 2018. Född 1963.
Utbildning: Civilekonom från Uppsala Universitet.
Arbetslivserfarenhet: CFO och Vice VD på A Group of Retail Assets Sweden AB(Publ), Ekonomidirektör på Steen & Ström, CFO på Areim, Kista Galleria KB samt JLL.  Tidigare revisor på PWC.
Inget Innehav i AB Sagax den 30 juni 2018

 

Andra befattningshavare

Verkställande direktör för Sagax Frankrike Romain Autreux

ROMAIN AUTREUX

Verkställande direktör för Sagax i Frankrike sedan 2014. Född 1978.
Utbildning: Civilingenjör från Ecole Spéciale des Travaux Public och Masterexamen från ESSEC Business School.
Arbetslivserfarenhet: Direktör på LBO France och Asset Manager vid DTZ Asset Management.
Innehav i AB Sagax den 30 juni 2018: 4 944 B-aktier och 54 223 teckningsoptioner B-aktier.

Affärsutvecklare Aneli Cilic

ANELI CILIC

Affärsutvecklare på Sagax sedan 2015. Född 1975.
Utbildning: Civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm.
Arbetslivserfarenhet: Portföljförvaltare på SEB Investment Management, Risk Manager för Norden på GE Capital Real Estate, Associate Director på Jones Lang LaSalle.
Innehav i AB Sagax den 30 juni 2018: 4 420 B-aktier, 3 000 D-aktier, 37 387 teckningsoptioner B-aktier och 18 500 stamaktieterminer B (köp).

Verkställande direktör för Sagax Nederland BV Arend den Boef

AREND DEN BOEF

Verkställande direktör för Sagax Nederland BV sedan 2017. Född 1977.
Utbildning: Ingenjör från Delft University of Technology och Masterexamen från Amsterdam School of Real Estate.
Arbetslivserfarenhet: Delägare i Titan Real Estate Investment Management, fastighetschef De Groene Groep och flera positioner hos Jones Lang LaSalle.
Innehav i AB Sagax den 30 juni 2018: 10 500 B-aktier och 18 500 stamaktieterminer B (köp) och 29 258 teckningsoptioner B-aktier.

Affärsutvecklare Johan Hedander

JOHAN HEDANDER

Affärsutvecklare på Sagax sedan 2007. Född 1980.
Utbildning: Civilingenjör från Kungliga Tekniska Högskolan.
Arbetslivserfarenhet: Investeringsanalys och transaktioner inom fastighetssektorn.
Innehav i AB Sagax den 30 juni 2018: 100 A-aktier, 13 100 B-aktier, 8 492 D-aktier och 30 614 teckningsoptioner B-aktier.

Fastighetschef Urban Sjölund

URBAN SJÖLUND

Fastighetschef sedan 2015. Född 1962.
Utbildning: Civilingenjör från Kungliga Tekniska Högskolan.
Arbetslivserfarenhet: Fastighetschef och uthyrningschef på Fabege AB, ledande befattningar inom Storheden och Wihlborgs.
Innehav i AB Sagax den 30 juni 2018: 25 931 B-aktier, 3 000 D-aktier och 47 098 teckningsoptioner B-aktier.

Verkställande direktör för Sagax Nederland BV Vincent Spruijt

VINCENT SPRUIJT

Verkställande direktör för Sagax Nederland BV sedan 2017. Född 1977.
Utbildning: Masterexamen i Business Economics vid Erasmus University i Rotterdam.
Arbetslivserfarenhet: Asset manager hos The iO Group, Portfolio Director vid TeeslandiOG,AssociateDirector för Pan-European Investment Team hos Valad och delägare i Titan RealEstate Investment Management.
Innehav i AB Sagax den 30 juni 2018: 10 500 B-aktier och 18 500 stamaktieterminer B (köp) och 29 258 teckningsoptioner B-aktier.

Verkställande direktör för Sagax Finland Jaakko Vehanen

JAAKKO VEHANEN

Verkställande direktör Sagax Finland Oy sedan 2007. Född 1976.
Utbildning: Diplomingenjör från Helsingfors Tekniska Högskola.
Arbetslivserfarenhet: Ansvarig för den finska verksamheten hos Addici Facility Management Oy och fastighetsförvaltare hos Sponda Abp.
Innehav i AB Sagax den 30 juni 2018: 53 577 B-aktier och 45 199 teckningsoptioner B-aktier.

AB Sagax (publ), Engelbrektsplan 1, 114 34 Stockholm, tel. 08-545 83 540, org.nr. 556520-0028, LEI-nr 549300LJX28T6OM8DT95