AB SAGAX

  • en
  • sv

Meddelanden

DatumRubrik
2018-10-30 Påkallande av förtida inlösen av 2014/2019-obligationer med ISIN SE0006027041
2018-09-13 Påkallande av förtida inlösen av 2014/2019-obligationer med ISIN SE0005796398
2018-06-01 Emissionskurs för Sagax incitamentsprogram 2018-2021
2018-06-01 Teckningskurs för Sagax incitamentsprogram 2015/2018
2017-11-30 Sagax påkallar förtida återlösen av obligation med ISIN SE0005249760
2017-08-15 Skattemässiga konsekvenser av inlösen av preferensaktier 2017
2017-06-02 Emissionskurs för Sagax incitamentsprogram 2017/2020
2017-06-02 Teckningskurs för Sagax incitamentsprogram 2014/2017
2017-04-03 Kallelse till årsstämma
2016-09-07 Kallelse till extra bolagsstämma
2016-06-02 Teckningskurs för Sagax incitamentsprogram 2013/2016
2016-05-20 Emissionskurs för Sagax incitamentsprogram 2016/2019
2016-04-01 Kallelse till årsstämma
2015-06-02 Teckningskurs för Sagax incitamentsprogram 2012/2015
2015-06-02 Emmissionskurs för Sagax incitamentsprogram 2015/2018
2015-04-07 Kallelse till årsstämma
2014-06-03 Teckningskurs för Sagax incitamentsprogram 2011/2014
2014-06-03 Emmissionskurs för Sagax incitamentsprogram 2014/2017
2014-04-08 Kallelse till årsstämma
2013-05-21 Emissionskurs för Sagax incitamentsprogram 2013/2016
2013-05-16 Omräkning av villkor för incitamentsprogram med anledning av fondemission
2013-04-08 Kallelse till årsstämma
2013-02-15 Kallelse till extra bolagsstämma
2012-11-20 Kallelse till extra bolagsstämma
2012-05-23 Emissionskurs för Sagax incitamentsprogram 2012/2015
2012-04-04 Kallelse till årsstämma
2011-07-11 Kallelse till extra bolagsstämma
2011-05-18 Emissionskurs för Sagax incitamentsprogram 2011/2014
2011-04-06 Kallelse till årsstämma
2010-11-17 Teckningsoptioner 2006:1/2011
2010-04-13 Omräkning av teckningskurs för teckningsoptioner
2010-04-07 Kallelse till årsstämma
2010-03-16 Årsstämma 2010 hålls den 5 maj i Stockholm
2010-02-16 Kallelse till extra bolagsstämma
2009-09-18 Kallelse till extra bolagsstämma
2009-04-08 Kallelse till årsstämma
2008-10-23 Årsstämma 2009 hålls den 6 maj i Stockholm
2008-04-10 Kallelse till årsstämma
2007-09-28 Noteringsprospekt September 2007
2007-04-04 Kallelse till årsstämma
2006-04-04 Kallelse till årsstämma
2006-02-08 Skatteverkets bedömning av omkostnadsbelopp för fondemitterade aktier
2006-01-09 Information till aktieägarna i AB Sagax inför extra bolagsstämma den 24 januari 2006
2005-12-16 Kallelse till extra bolagsstämma
2005-03-29 Skatteverkets uttalande rörande utdelning av aktier i Effnet Holding AB
2005-03-23 Kallelse till ordinarie bolagsstämma
AB Sagax (publ), Engelbrektsplan 1, 114 34 Stockholm, tel. 08-545 83 540, org.nr. 556520-0028, LEI-nr 549300LJX28T6OM8DT95