AB SAGAX

  • en
  • sv

Revisorer

Auktoriserade revisorn Magnus Fredmer

Revisor i bolaget sedan 2012. Född 1964.
Auktoriserad revisor hos Ernst & Young AB och medlem i FAR
Övriga revisorsuppdrag är bland annat Castellum AB, Heba Fastighets AB, Vasakronan AB, Jernhusen AB, Niam Fonder, Svenska Bostäder AB.

Inget aktieinnehav i AB Sagax den 30 september 2018.

AB Sagax (publ), Engelbrektsplan 1, 114 34 Stockholm, tel. 08-545 83 540, org.nr. 556520-0028, LEI-nr 549300LJX28T6OM8DT95